• Rådgivning generelt om skadedyr, bekæmpelse, fælder og udstyr
  • Kontrol af leverandør af kommunal rottebekæmpelse
  • Vurdering af bemanding af kommunal rottebekæmpelse
  • Rådgivning om hjemtagning af kommunal rottebekæmpelse
  • Tilsynsejendomme
  • Kommunal rottebekæmpelse
  • Bygningsgennemgang for forebyggelse af skadedyrsangreb
  • Skadedyrsbekæmpelse generelt