• Rådgivning generelt om skadedyr og bekæmpelse
  • Kontrol og vurdering af kvaliteten af virksomhedens faste leverandør af skadedyrsbekæmpelse
  • Bygningsgennemgang for forebyggelse af skadedyrsangreb
  • Skadedyrsbekæmpelse generelt
  • Risikovurdering og fødevaresikkerhed
  • Identifikation og artsbestemmelse af skadedyr